O společnosti

Jsme profesionální projektovou a inženýrskou společností, která nabízí širokou škálu služeb pro investory. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce s osvícenými a náročnými investory přiblíží české stavby dopravní infrastruktury k těm kvalitním evropským v duchu našeho hesla
"Renaissance of Quality".
V čem je naše činnost efektivní pro investora?

 • Poskytujeme objektivní informace k rozhodování
 • Navrhujeme optimální řešení problému (poměr cena/kvalita)
 • Zvyšujeme autoritu a podporu pro nepříjemná rozhodnutí
 • Snižujeme a přejímáme administrativní náročnost, která všem investorům narůstá

Realizované stavby

Brno, hlavní nádraží – celková oprava II. a III. nástupiště
Oprava koleje v úseku Václavice – Starkoč
Odstranění propadu rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec – Tanvald
Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Trať 070 Praha – Turnov, úsek Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou
Trať 324 Kutná Hora – Brno, úsek Golčův Jeníkov – Vlkaneč
Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov – Liberec
Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše
Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad

Služby

Tým našich techniků a autorizovaných inženýrů pokrývá všechny profese potřebné při stavbách dopravní infrastruktury.

Autorizace:
 • Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika


Oprávnění:
 • SŽDC Osvědčení o odborné způsobilosti KMB-10/1
 • SŽDC Osvědčení o odborné způsobilosti K-05/2
 • SŽDC Osvědčení o odborné způsobilosti M-02


Ostatní:
 • Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem KBOZP na staveništi
 • Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
 • Certifikát FIDIC - Red Book, Yellow Book

PROJEKTOVÉ SLUŽBY
ŽELEZNIČNÍCH STAVEB

Příprava všech stupňů projektové dokumentace vč. souvisejících inženýrských služeb, ekonomického hodnocení a autorského dozoru.

VÝKON
SPRÁVCE STAVBY

FIDIC inženýr dle smluvních standardů FIDIC (Red Book, Yellow Book).

KONZULTAČNÍ
SLUŽBY

Poradenská činnost, spolupráce na zadávacím řízení, smluvních podmínkách, projektový management atp.

TECHNICKÝ DOZOR
A PODPORA TDI

Stavební a geotechnický dozor, finanční kontroling při realizaci stavby.

KOORDINÁTOR
BOZP

Zajištění služeb Koordinátora BOZP v přípravě i v realizaci.

PROJEKTOVÉ SLUŽBY
V OBLASTI GEOTECHNIKY

Příprava všech stupňů projektové dokumentace vč. souvisejících inženýrských služeb, ekonomického hodnocení a autorského dozoru.

Pomáháme

Dále podporujeme

 • Onkologický klub Návrat, Nové Město na Moravě
 • Nezisková organizace Nadání a dovednosti - pomoc dětem z dětských domovů a pěstounských rodin
 • Nezisková organizace Leontinka - pomoc zrakově postiženým, zvláště dětem a mladým lidem
 • Vojenský fond solidarity

Nadační fond Karla Janečka

Firma Tým dopravního inženýrství s.r.o. se stala patronem Nadačního fondu pomoci Karla Janečka, jehož posláním je podání pomocné ruky obětem podvodů, agrese a iracionální byrokracie. Na pomoci se podílíme přímo s Karlem Janečkem prostřednictvím tzv. Zlatého řezu.


Nezisková organizace Člověk v tísni

Naše společnost pravidelně přispívá prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni na to nejdůležitější uprostřed války nebo přírodní katastrofy: jídlo, vodu, léky nebo plenky pro děti.

Hledáme

Kontakty

 • Adresa projekční kanceláře:
  Pelušková 1406, Praha 9, 198 00
 • Korespondenční adresa:
  TÝM DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
  Chvalovice 99, Nymburk, 288 02
  E-mai: info@tymdi.cz
 • Datová schránka: 9xx2wjk
 • OBCHODNÍ REJSTŘÍK
  IČ: 24831832
  DIČ: CZ24831832

 • Sídlo firmy:
  Moskevská 532/60, Praha 10, 101 00

 • Vedení společnosti:
  Ing. Miroslav Rykl; společník, jednatel
  + 420 602 424 825; rykl@tymdi.cz
  Ing. Jakub Rentka; jednatel
  + 420 702 146 620; rentka@tymdi.cz